Podcasts

Holger Hund producerar och marknadsför reklamplats i flera populära svenska poddar: GÖTTÄNNA med Glenn Hysén och Micke Målarn, MOT BÄTTRE VETANDE med Stefan Livh och Claes Malmberg
KOLONISTERNA och DAHLBERG & LERNEBY. Är du intresserad av att höras i gott sällskap?

Kontakta oss här!

Holger Hund produces and markets advertising space in several popular Swedish podcasts: GÖTTÄNNA with Glenn Hysén and Micke Målarn, MOT BÄTTRE VETANDE with Stefan Livh and Claes Malmberg, KOLONISTERNA and DAHLBERG & LERNEBY. Are you interested in being heard in good company?

Contact us here!